คาถาบูชาพญานาค 9 ตระกูล เน้นขอทรัพย์

คาถาบูชาพญานาค 9 ตระกูล

คาถาบูชา พญานาค 9 ตระกูล

นะโม 3 จบ
“อะ มุ หะ กะ สุ ภุ นะ ยะ คะ”
และ คำบูชาพญานาคราช (เพื่อขอเงินทอง ร่ำรวย)
อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ
นาคี นาคะ ลาโภ ลาภะ โภคา โภคะ
นะมามิหัง ประสิทธิมัง
นะโมพุทธายะ มะอะอุ

คำกล่าวขอทรัพย์ เงินทอง

ข้าพเจ้า…………..ชื่อ-สกุล…….วันเดือนปีเกิด…………

ขอยกบุญ-บารมี ทั้งหมดทั้งมวล ที่ได้สร้าง สะสม มา ยกบุญให้องค์พญานาคทั้ง 9 ตระกูล

ข้าพเจ้าขอความ ร่ำรวย เงินทอง จำนวน………บาท ภายในวันที่…………ด้วยเทอญ

 

ข้อสังเกตในการบูชา ขอทรัพย์

  1. ยกบุญให้ท่านก่อนขอทรัพย์ ขอพร เสมอ
  2. ขอให้ชัดเจน
  3. อย่าขอเกินบุญ หรือเกินตัวเอง (ไม่โลภ)