บทสวดพระพิฆเนศ ค้าขาย ร่ำรวย แบบสั้น (สวดง่าย)

บทสวดพระพิฆเนศ ค้าขาย

พระพิฆเนศ เป็นเทพแห่งความสำเร็จ หากอยากได้บทสวดพระพิฆเนศ ค้าขาย  ร่ำรวย ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ ขอแนะนำวิธีการสวด แบบสั้นๆ สวดง่าย และวิธีการไหว้บูชา ที่เรียบง่าย ทำได้เอง

บทสวดบูชา

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา ( สวด 5 จบ)

โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ
พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง
สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม (สวด 1 จบ)

ของไหว้บูชา

 • กำยาน 1 อัน  /ธูป 16 ดอก
 • เทียน /ไฟอารตี
 • ผลไม้
 • นม
 • ขนม (ที่ไม่มีไข่)
 • น้ำผลไม้
 • ดอกไม้ดาวเรือง 5 ดอก
 • ดอกกุหลาบ 5 ดอก
 • ไม่แนะนำของคาว หรือ เนื้อสัตว์

ขั้นตอน วิธีการ ไหว้บูชา พระพิฆเนศ

 • เมื่อจัดเตรียมของไหว้บูชา เสร็จแล้ว
 • จุดกำยาน/ธูป และเทียน
 • ก็สวดบทสวดบูชา
 • ถวายของไหว้ให้ท่าน
 • ยกบุญให้ท่าน
 • ขอพร ความสำเร็จ ด้านต่างๆ
 • กรณี ขอบน ก็กล่าว คำขอ และคำบนบาน ให้ชัดเจน
 • รอ กำยาน/ธูป และเทียน ดับ ก็ค่อยลาของไหว้ กล่าวว่า “โอม สานติ” กล่าว 3 จบ

เคล็ดลับการไหว้ให้ได้ผล

 • สาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่กล่าวบทสวด เยอะๆ นานๆ เกินไปคะ แต่อยู่ที่ การยกบุญกุศลให้ พระพิฆเนศ คะ
 • ยกบุญให้ก่อนขอพร
 • ส่วนใหญ่จะไหว้และขอ หรือบน ทันที
 • ดังนั้นเมื่อได้เคล็ดลับไปแล้ว ต้องยกบุญให้ท่านก่อนขอพรนะคะ
 • เปิดบทสวด สรรเสริญด้วยจะยิ่งดี (ไม่ต้องสวดเอง)