บทสวด ไหว้ศาล พระภูมิ เจ้าที่

บทสวด ไหว้ศาล พระภูมิ เจ้าที่

บทสวดไหว้ ศาลพระภูมิ เจ้าที่

บูชาพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ

ขอพร

ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล……..วันเดือนปีเกิด……

ขอไหว้พระภูมิเจ้าที่ พร้อมทั้งบริวารที่อยู่ ณ ที่นี้

ขอบารมีท่าน ปกปักรักษา บ้านเรือน สถานที่แห่งนี้

จงมีแต่ความร่มเย็น ราบรื่น สุขภาพแข็งแรง

หากการใดที่ข้าพเจ้าทำลงไปผิดพลาดล่วงเกิน

ขอท่านจงให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วย เทอญ สาธุ

ขอให้มีเงินไหลมาเทมา เดือนละ…………….บาท

(ตามความปรารถนาของท่าน ขอให้ชัดเจน)

แผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา

อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข

ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย

ไม่มีความคับแค้นใจ จงมีความสุขกายสุขใจ

รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ

อ.นีน่า ทาโรต์

อ.นีน่า ทาโรต์

สนใจดูดวงไพ่ยิปซี กับ อ.นีน่า ทาโรต์ แบบออนไลน์

promote product

ลงโฆษณา สินค้า กับนีน่า คนเห็น กว่า 28 ประเทศ

อ่านรายละเอียด คลิ๊ก

รีวิวความแม่น

อยากรู้จัก อ.นีน่า ทาโรต์