ขอขมากรรม เจ้ากรรมนายเวร

  • เกริ่น
  • เจ้ากรรมนายเวร คือ ใคร
  • ประเภทเจ้ากรรมนายเวร
  • มีกรรมต้องชดใช้กรรม
  • ขอขมากรรมได้ผลจริงไหม
  • วิธีขอขมากรรมยังไงให้ชีวิตดีขึ้น
    • ขอขมากรรมโดยตรง
    • ขอขมากรรมโดยผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์

บางคนสงสัยว่า การขอขมากรรม เจ้ากรรมนายเวร แล้วจะทำให้ชีวิตเราราบรื่น ไม่ติดขัด จริงหรือไม่ ต้องไหว้แบบไหนจึงเห็นผล และใครคือเจ้ากรรมนายเวร

ตราบใดที่เรายังวนเวียนอยู่ในวัฎฎะสงสาร เราก็ยังอยู่ในกฎแห่งกรรม เมื่อกระทำกรรมก็ย่อมเกิดวิบากกรรม รับผลของการกระทำนั้นไป

โรคเวรกรรม