บทสวดบูชา “พระแม่อุมาเทวี”ปารวตี วัดแขก และเผยเคล็ดลับขอพรให้ปัง

บทสวดพระแม่อุมาเทวี

สวดบูชา พระพิฆเนศ เป็นองค์แรกก่อน

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา ( สวด 5 จบ)

โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ
พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง
สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม (สวด 1 จบ)

บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี

โอม เจ มาตา ดี
โอม ชยะ มาตา ดี
โอม ไชย มาตา ดี
โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา
โอม ไจ มาตา ปารวตี
โอม มหาอุมาเทวี นมัส
โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา
โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา
โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา
โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ของไหว้บูชา

 • แก้ว แหวน เงิน ทอง กำไร มงกุฎ
 • กำยาน 1 อัน /ธูป 16 ดอก
 • เทียน /ไฟอารตี
 • ผลไม้
 • นม
 • ขนม (ที่ไม่มีไข่)
 • น้ำผลไม้
 • ดอกไม้ดาวเรือง 5 ดอก
 • ดอกกุหลาบ 5 ดอก
 • ไม่แนะนำของคาว หรือ เนื้อสัตว์

ขั้นตอน วิธีการ ไหว้บูชา พระแม่อุมาเทวี

 • เมื่อจัดเตรียมของไหว้บูชา เสร็จแล้ว
 • จุดกำยาน/ธูป และเทียน
 • ก็สวดบทสวดบูชา
 • ถวายของไหว้ให้ท่าน
 • ยกบุญให้ท่าน
 • ขอพร ความสำเร็จ ด้านต่างๆ
 • กรณี ขอบน ก็กล่าว คำขอ และคำบนบาน ให้ชัดเจน
 • รอ กำยาน/ธูป และเทียน ดับ ก็ค่อยลาของไหว้ กล่าวว่า “โอม สานติ” กล่าว 3 จบ

เคล็ดลับการขอพรให้ได้ผล

 • สาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่กล่าวบทสวด เยอะๆ นานๆ เกินไปคะ แต่อยู่ที่ การยกบุญกุศลให้ พระพิฆเนศ และพระแม่อุมาเทวี (2 องค์) ตามลำดับ คะ
 • ยกบุญให้ก่อนขอพร
 • ส่วนใหญ่จะไหว้และขอ หรือบน ทันที
 • ดังนั้นเมื่อได้เคล็ดลับไปแล้ว ต้องยกบุญให้ท่านก่อนขอพรนะคะ
 • เปิดบทสวด สรรเสริญด้วยจะยิ่งดี ทั้ง 2 พระองค์ (ไม่ต้องสวดเอง)